امیرالمومنین(علیه السلام) فرمودند: حق پدر بر فرزند این است که نام نیکو بر او نهد، او را خوب تربیت کند و قرآن را به او بیاموزد . ( نهج البلاغه / حکمت 399 )
حدیث
اخبار فرهنگسرا
پله پله باکودکان در هنگام  
پله پله باکودکان در هنگام
فرهنگسرای هنگام به منظور بررسی شیوه های مختلف فرزندپروری در تاریخ 22دی ماه اقدام به برگزاری کارگاه پله پله با کودکان ویژه والدین می نماید
یک شنیه 19 دی 1395
پله پله باکودکان در هنگام  
پله پله باکودکان در هنگام
فرهنگسرای هنگام به منظور بررسی شیوه های مختلف فرزندپروری در تاریخ 22دی ماه اقدام به برگزاری کارگاه پله پله با کودکان ویژه والدین می نماید
یک شنیه 19 دی 1395
کارگاه هفت نما در فرهنگسرای هنگام  
کارگاه هفت نما در فرهنگسرای هنگام
کانون نمایش فرهنگسرای هنگام به منظور ارتقاء هنر نمایش و کشف استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان اقدام به برپایی سلسله کارگاه های هنر نمایش خلاق با عنوان هفت نما می نماید
شنبه 18 دی 1395
کودکان امروز در هنگام  
کودکان امروز در هنگام
فرهنگسرای هنگام کارگاه کودکان امروز را به منظور پرورش خلاقیت در کودکان با استفاده از شیوه های نوین برگزار می نماید.
شنبه 18 دی 1395
سایبان هنگام تشکلی برای بانوان  
سایبان هنگام تشکلی برای بانوان
فرهنگسرای هنگام به منظور ایجاد زمینه های مناسب جهت حضور بانوان در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی اقدام به برگزاری سلسله جلسات سایبان هنگام ویژه بانوان می نماید.
شنبه 18 دی 1395
معمای کتابخانه هنگام  
معمای کتابخانه هنگام
کتابخانه فرهنگسرای هنگام در ادامه سلسله نشستهای ادبی این مجموعه در تاریخ 12دی ماه اقدام به برگزاری نشست معمای کتابخانه می نماید.
شنبه 11 دی 1395
دریچه

اوقات شرعی