امیرالمومنین(علیه السلام) فرمودند: حق پدر بر فرزند این است که نام نیکو بر او نهد، او را خوب تربیت کند و قرآن را به او بیاموزد . ( نهج البلاغه / حکمت 399 )
حدیث
برنامه های هفتگی

برنامه های فرهنگی هنری فرهنگسرای هنگام

3 تا9اسفند

عنوان برنامه: چراغ شعر/ توضیحات: سلسله نشست های طنز و ترانه با حضورکارشناس برنامه اکبر کتابدار/ زمان: 4اسفند/ ساعت: 17تا 19/مکان: فرهنگسرای هنگام

عنوان برنامه: منظومه شعر/ توضیحات: سلسله نشستهای شعرخوانی با همکاری کانون شعر هنگام / زمان: 7اسفند/ ساعت: 18تا 20/مکان: فرهنگسرای هنگام

عنوان برنامه: ندای بندگی/ توضیحات: قرائت زیارت عاشورا زیر نظر خانم کازر/ زمان: 8اسفند/ ساعت:30/8تا 9/مکان: فرهنگسرای هنگام